CHÍNH TRỊ

 

 

Tên chính thức của Việt Nam là: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

Nghĩa là đất nước theo chế độ XHCN

 

Hiện nay, trên cả thế giới, chỉ còn năm nước mang nhãn hiệu cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào và Việt Nam.

 

có 1 đảng duy nhất, là đảng CSVN. Đứng đầu là Tổng Bí Thư.

Đảng CS VN do chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập ngày 3/2/1930

 

Đảng lãnh đạo, bầu ra Chính Phủ và nội các. Thủ tướng chính phủ là người đứng đầu Chính Phủ, do quốc hội bầu cử. Bên cạnh đó có 5 Phó thủ tướng. Và nhiệm kì 任期 là 5 năm.

 

Nhà nước thì có nhiệm vụ quản lý và thi hành--> Đứng đầu là Chủ tịch nước. 

Nhà nước thì ban hành pháp luật, và là cơ quan thi hành theo chủ trương của Đảng CSVN.

 

Đại diện cho nhân dân là Quốc Hội thì có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của nhà nước. Các đại biểu quốc hội là do nhân dân bầu ra.

 

 Trước đây thì Việt Nam cũng có vua, đến năm 1945 đất nước độc lập thì vị vua cuối cùng thoái vị. (退位する)

và từ đó đến nay thì chỉ có đảng CSVN thôi.

 

 

 

 

HÀNG NHẬT CHÍNH HÃNG

HÀNG NHẬT CHÍNH HÃNG

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

BẢO ĐẢM NGUỒN GỐC

BẢO ĐẢM NGUỒN GỐC

ĐỊA CHỈ

ĐỊA CHỈ

65 Hàng Bún, Hà Nội.

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: